Çalışma Saatlerimiz:

08:00 - 22:00

Bizi Arayın:

05424922022

Hava Trafik Kuralları

Hava trafik kuralları bütün pilotların bilmesi ve uyması zorunlu olan kurallardır. Bütün uçuş araçlarının tabi olduğu bu kurallara yamaç paraşütü de tabidir. Trafik kuralları evrenseldir ve kurallara uyulması meydana gelebilecek kazaları ve riskleri ortadan kaldırmaya yaramaktadır. Yamaç paraşütü eğitimi sırasında teorik olarak öğretilen kurallara pilotlar kesinlikle uymak zorundadır. Kuralları bilmeden hiçbir pilot uçuşa çıkmamalıdır. Pilotlar, bilgilerini düzenli aralıklarla tekrar etmeli, unutmamalı ve uçuş yapacakları zaman kesinlikle uymalıdırlar.

Kuralların öğrenilmesi ve uygulanması pilotlara yasal sorumluluk getirmektedir. Trafik kurallarının incelemesini dört ana bölümde yapmamız mümkündür:

 • Uçuş ve uçuş öncesi uyulması gereken trafik kuralları
 • Yamaçta uyulması gereken trafik kuralları
 • İniş sırasında uyulması gereken trafik kuralları
 • Genel olarak uyulması gereken trafik kuralları

Hava Trafik Kuralları Uçuş ve Uçuş Öncesi Kurallar

Tüm araçların kullanılması sırasında belirlenmiş kurallar olduğu gibi yamaç paraşütünde de belirlenmiş kurallar bulunmaktadır. Uçuş öncesi ve kalkış sırasında dikkat edilmesi gereken kuralları bulunmaktadır.

Kalkış Sırasında Uyulması Gereken Kurallar

 

 • Uçuştan önce kesinlikle alkol ve uyuşturucu madde kullanılması yasaktır. Pilotun kendi güvenliği ve diğer pilotların güvenliğini tehlikeye atmaması için mutlak suretle uyması gerekmektedir.
 • Uçuşa başlayacak olan pilotlara kesinlikle baskı yapılmamalıdır. Kalkışa hazırlanan pilot istemediği müddetçe yardım edilmemeli hata yapmasına neden olunmamalıdır. Kalkış sırası bekleyen her pilot önündeki pilota saygı göstermeli, panik ve heyecan yapmasına neden olmamalıdır.
 • Ekipmanların hazırlanması ve kıyafetlerin giyilmesi kalkış yapılacak alanda yapılmamalıdır. Kalkış yapılmasını engellemeyecek, uygun bir alanda hazırlık yapılmalıdır.
 • Kalkışın yapılacağı zaman belirlenmeli ve belirlenen zamanda kalkış alanında olmalıdır.
 • Kalkış yapılacak alana iniş yapacak bir pilot varsa öncelik iniş yapan pilota verilmelidir. İniş tamamlandıktan sonra kalkış yapılmalıdır.
 • Kalkışı yapan pilot alandan uzaklaşmalı ve kendisinden sonra gelecek olan pilotları engellememelidir.
 • Tüm ekipmanlar mutlak suretle tek tek kontrol edilmeli ve eksiksiz olarak kuşanılmalıdır.

 

Uçuş Sırasında Uyulması Gereken Hava Trafik Kuralları

Hangi hava aracı kullanılırsa kullansın her pilotun uyması gereken geçiş öncelikleri bulunmaktadır. Bu öncelikler uçuş sırasındaki çarpışmaları engellemek amacıyla belirlenmiştir. Geçiş önceliklerine uymak her pilotun asıl görevlerindendir.  Uçmaya karar vermiş her pilot bu kurallara uyacağını en baştan taahhüt etmiş olmaktadır. Her pilot yaptığı hareketlerden sorumlu olmakla beraber kendisini ve çevresini düşünmelidir. Alınacak her karar kurallar dâhilinde olmalı ve herkes bu ortak kurallara uymalıdır. Uçuş sırasında uyulacak kurallar şu şekildedir:

 • Acil durumda olan bir hava aracı her zaman geçiş önceliği hakkına sahiptir. Geçiş önceliği normal şartlarda başka bir araca ait olsa bile acil durumlarda öncelik verilmektedir.
 • Düşük irtifadaki pilot geçiş önceliği hakkına sahiptir. Bulunduğu irtifa sebebiyle manevra yapamayabilir ya da yüksek irtifadaki pilotu göremeyebilir. Bu yüzden daha düşük irtifadaki aracın geçiş üstünlüğü bulunmaktadır.
 • Aynı rotada seyreden iki pilottan sağ tarafta olan pilotun geçiş üstünlüğü bulunmaktadır. Hava trafik kuralları gereğince pilotlar sağ taraflarında bulunan yamaç paraşütlerine yol verip geçişlerini kontrollü bir şekilde izlemelidir. Bu geçişler sırasında risk oluşturacak ya da geçişi engelleyecek bir manevra yapılmaz.
 • Aynı yükseklikte karşı karşıya gelen pilotların ikisi de kendi sağ taraflarına doğru manevra yapmalıdır. Geçiş tamamlandıktan sonra kendi yönlerine geri dönmelidir.
 • Kollarında kırmızı ban olan pilotlar eğitim alan pilotları göstermektedir. Uçuş sırasında bu durum göz önüne alınmalı ve geçişlerde dikkat edilmelidir.
 • Termiğe giriş yapan ilk pilot dönüş yönünü belirler. Termiğe ilk giren pilotun dönüş yönüne uyulması gerekmektedir. Ters yönde dönüş yapmak kazaların meydana gelmesine neden olabilir.

Tüm bu kurallar evrenseldir ve dünyanın her yerinde geçerlidir. Nerede uçuş yapmak isterseniz isteyin tüm pilotların uyacağı ortak kurallardır. Kendi güvenliğiniz ve diğer pilotların güvenliğini tehlikeye atmamalı ve mutlak suretle tüm kurallara uymanız gerekmektedir.

Yamaçta Uyulması Gereken Hava Trafik Kuralları

 

 • Yamaç kenarında karşı karşıya gelme durumunda geçiş önceliği yamacı sağ tarafına alan pilottadır. Yamacı sağ tarafına alan pilot düz devam eder, yamacı sol tarafına alan pilot ise sağa manevra yapar.
 • Yamaçta öndeki paraşütün geçilmesi gereken durumlarda, öndeki paraşüt ile yamaç arasından geçiş yapılmalıdır.
 • Yamaca yakın olan paraşütün her zaman geçiş üstünlüğü bulunmaktadır.
 • Yelken uçuşu yapıldığı zamanlarda dönüşler mutlaka yamaçtan dışarı doğru yapılmak zorundadır.

İniş Sırasında Trafik Kuralları

Uçuş öncesinde, uçuş sırasında ve yamaçta uyulması gereken kurallar gibi inişte de uyulması gereken hususlar bulunmaktadır.  İniş sırasında uyulması gereken kurallar şu şekildedir:

 • Hava trafik kuralları gereğince iniş önceliği ve yol hakkı irtifası az olan paraşüte aittir.
 • Genel havacılık kuralları gereğince acil durumdaki pilotun önce iniş hakkı bulunmaktadır.
 • İniş yapıldığı sırada, kalkış yapan pilotların beklemesi gerekmektedir. Öncelik iniş yapan pilota aittir.
 • İnişi engelleyecek manevralar yapılmamalıdır.
 • İniş yapıldıktan sonra alan arkadan gelen pilotlar için açılmalıdır.

Genel Olarak Uyulması Gereken Trafik Kuralları

 • Dönüş yapan bir pilot mutlak suretle dönüş yapacağı ekseni kontrol etmelidir. Dönüşlerden önce güvenliği sağlamak için önce dönüş yönünü kontrol edip ardından dönüşünü yapmalıdır.
 • Eğitim alan ve kollarında kırmızı stremear bulunan pilotlara dikkat edilmeli, panik yapmalarını sağlayacak hareketlerden kaçınılmalıdır.
 • Başka bir yamaç paraşütüne çok yakın uçmaktan kanılması gerekmektedir. Başka bir paraşütün hemen alt noktasında ya da hemen üst noktasında uçmaktan kaçınılması gerekmektedir.
 • Yelken uçuşu sırasında doğabilecek bütün kazaların önüne geçmek için geçiş önceliklerine uyulması gerekmektedir.
 • Kör noktalara dikkat edilmeli gerekirse diğer pilotlar sesle ikaz edilmelidir.
 • Yol ve geçiş önceliğine sahipken bile kazalardan kaçmak için dikkat edilmelidir.
 • Gün batımından yarım saat sonra ve gün doğumundan yarım saat önce uçuş yapmak yasaktır. Bu iki zaman dilimi arasında uçulmamalıdır.
 • Genel havacılık kuralları gereği Eksik ekipman, deforme olmuş ya da yıpranmış kanatlar ile uçuş yapılmamalıdır.
 • Uçuş yapılacak bölgenin, uçuş izni gerektirip gerektirilmediği araştırılmalıdır. Örneğin askeri ve stratejik bölgelerde uçuş yapmak yasak ya da izne tabidir.
 • Hava trafik kuralları çerçevesinde seyrüsefer uçuşlarından önce mutlaka yer ekibi ile plan ve program yapılmalıdır. Ne kadar süre uçulacağı, hangi rotanın izleneceği ve iniş yapılacak gölge belirlenmelidir. İnişten sonra toplanılacak alan önceden belirlenmeli ve telsizlerde ortak frekans kullanılmalıdır.
 • Uçuşlardan önce meteoroloji durumu mutlaka kontrol edilmelidir. Uçuşu tehlikeye düşürecek hava durumlarında ya da rüzgarın çok şiddetli olduğu havalarda uçmaktan kaçınılmalıdır.
 • Uçuş sırasında yere düşecek bir cisim aşağıda bulunan insanlara ciddi zararlar verebilir. Bu riskin ortadan kaldırılması için bütün ekipmanlar titizlikle kontrol edilmelidir.

Telsiz Kullanımı ve Önemi

Yamaç paraşütü sırasında kullanılan birincil iletişim aracı telsizdir. Bu telsizler en basit haliyle walki-talki olmakla beraber amatör telsizler de olmaktadır. Walki-talki telsizler halk bandı olarak geçen ve özel izne tabi olmayan telsizlerdir. Hava trafik kuralları gereğince acil durumların diğer pilotlara belirtilmesi hayati önem arz etmektedir. Amatör bantlı bir telsiz kullanılıyor ise Telsiz Genel Müdürlüğü lisansı alma zorunluluğu bulunmaktadır. Amatör bantlı telsizlerin lisanssız kişilerce kullanılması yasaktır. Telsizin doğru kullanılması çok büyük önem taşımaktadır. Telsiz kullanımı sırasında dikkat edilecek hususlar şu şekildedir:

 • Telsizin ısınma süresi beklenmeli, ısınmasından sonra kullanılmaya başlanmalıdır.
 • Mikrofon dudaklara temas etmemelidir. Konuşma sırasında nefes direk mikrofona doğru yönelmemelidir. Telsiz direk ağzın önünde tutulmamalıdır.
 • Kullanılacak frekans önceden belirlenmeli ve o frekanstan çıkılmamalıdır. Konuşma yapmadan önce frekansta başka bir konuşma varsa beklenmelidir.
 • Mesajın net bir şekilde anlaşılması için normal konuşma ile konuşulmalıdır. Kelimeler açık, net ve keskin olmalıdır.
 • Dakikada yüz kelimeyi geçmeyecek hızda konuşulmalıdır.
 • Konuşma sırasında rakamların net anlaşılması için öncesi ve sonrasında bir süre beklenmelidir.
 • Konuşmanın uzun sürmesi durumunda telsizin soğuması için bir süre ara verilip tekrardan konuşulmalıdır.
 • Konuşma sırasında soğukkanlı olunmalı, kesin ve net bilgiler verilmelidir.
 • Telsiz konuşmasında kullanılacak bütün çağrı kodları öğrenilmelidir.

Yamaç paraşütü insanların aklına ilk olarak özgürlük kelimesini getirmektedir. Yerden metrelerce yüksekte rüzgarlardan hız almak ve süzülmek muhteşem bir duygu. Kural kelimesinin özgürlükle ters düştüğü düşünülebilir. Fakat kurallar bir kısıtlayıcı niteliğinde değil de güvenlik tedbiri olarak düşünülebilir. Kendinizi ve çevrenizdeki kimseyi tehlikeye atmamak için alınan tedbirler bütünüdür.

Uçuş sırasında diğer pilotlarla ortak bir dil oluşturmanın en temel yolu hava trafik kuralları olmasıdır. tüm hava araçlarında olduğu gibi yamaç paraşütünde de geçerlidir. Uçmaya geçmeden önce tüm adaylara başlangıç eğitiminde teorik eğitim olarak verilmektedir. Uçuş sırasında kimseyle doğrudan konuşmadan tüm pilotların ne yapması gerektiğini öğrenmesinin en etkili yoludur. Yamaç paraşütü başlangıç eğitimi  hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için yamacparasutuegitimi.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizi Facebook ve İnstagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Bize telefon numaralarımız aracılığı ile de ulaşabilirsiniz;

0850 308 21 43
0542 492 20 22

 

 

Canlı Destek
Canlı Destek
Merhaba !
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?